info@fotojama.com
Tel: +386(0)40386687
 x 
Rules
 
 • Pravnim osebam, s.p. in fizičnim osebe z registriranim osebnim dopolnilnim delom, oglaševanje ni dovoljeno. Za možnosti oglaševanja nas kontaktirajte na info@fotojama.com
 • Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem mestu - presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu fotojama.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.
 • Spletno mesto fotojama.com, njen upravljavec in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta mali oglas odda.
 • Uporabnik spletnega mesta fotojama.com se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal malih oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik v svoje male oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz malih oglasov drugih uporabnikov.
 • Mali oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
 • Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.
 • Fotografije v malem oglasu morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja ali oddaja. Pri storitvenih malih oglasih ter malih oglasih tipa »kupim« mora slika ustrezati vsebini malega oglasa. Ni dovoljena objava enake fotografije v več malih oglasih. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv v malih oglasih ni dovoljena.
 • Seznami izdelkov oz. opisi in promocije več izdelkov, niso dovoljeni. V posamezni mali oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta 
 • Mali oglas mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo.
 • Naslov malega oglasa mora opisovati predmet prodaje. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo.
 • Uporabnik lahko za isti predmet odda samo en mali oglas. Prav tako ni dovoljena objava malih oglasov za isti predmet v dveh različnih kategorijah.
 • Mali oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni mali oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.
 • Z oddajo ponudbe na posamezni mali oglas in sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je mali oglas objavil, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci s sprejemom Pravil in pogojev uporabe spletnega mesta, z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete  posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki. Kontaktni podaki pri posameznem malem oglasu so namenjeni samo povpraševanju glede konkretne ponudbe.
 • Kontaktni podatki pri posameznem malem oglasu so namenjeni izključno povpraševanju glede konkretne ponudbe. Pošiljanje obvestil  s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno.
 • Upravljavec spletnega mesta bolha.com si pridružuje pravico izbrisa oziroma ne objave malega oglasa, če posamezni mali oglas vsebuje:
  • HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa,
  • stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani,
  • vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta,
  • razne skripte,
  • obrazce z vnosnimi polji,
  • t.i. »Keyword spamming« – ponavljanje istih besed. 
  • »skriti tekst« - kar pomeni, da uporabnik v svoj mali oglas vnese tekst, ki za ostale uporabnike ni berljiv ali ostalim uporabnikom ni viden,
  • žaljivo, neprimerno vsebino ali vsebino, ki bi pomenila, da predmet ali storitev navedena v malem oglasu ne more biti predmet ali storitev trgovanja,
  • oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije
  • kakršnokoli označevanje fotografij v posameznem malem oglasu, še zlasti pa označevanje z besedilom ali številkami, ki bi kazale na »akcijo, popust, znižanje cene, ipd.«, je prepovedano,
  • kakršnekoli števce ogledov malega oglasa,
  • druge elemente, za katere bi upravljavec ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na spletno mesto . 
 • Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati.  Ne odgovarjamo za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.
 • Z objavo malega oglasa na, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.
 • Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem mestu se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi fotojama.com. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo Upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta  ali  z zagotavljanjem storitve Upravljavca. Uporabnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki  jih je ali jih bo prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega  preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Uporabnik se strinja, da lahko upravljavec njegov mali oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino malega oglasa in povezavo na spletno mesto www.fotojama.com.
 • Vsebina spletnega mesta  je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na  spletno mesto neizključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj mali oglas. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene, označi z logotipom upravljavca.
 • Uporabnik spletnega mesta lahko kontaktira drugega uporabnika spletnega mesta preko spletnega mesta zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o predmetu ali storitvi iz malega oglasa. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih uporabnikov spletnega mesta za reklamiranje storitev ali izdelkov. 
 • Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta fotojama.com, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.
 • Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu fotojama.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.
 • Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so'. Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj upravljavca, z namenom škodovanja uporabniku. fotojama.com si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala.
 • Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik malega oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega malega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije malega oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.
 • Namestitev piškotkov na spletnem mestu je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika  pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega mesta, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Prijavljen uporabnik lahko dano soglasje tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.
 • Upoorabnik z registracijo in uporabo storitve FOTOJAMA Oglasnik soglaše z uporabo in javno objavo osebnih in kontaktnih podatkov, katere je vnesel ob oddaji oglasa, v namene nemotenega kontakta med strankami. 
 • Upravljavec  spletnega mesta  si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe.